عوامل موثر بر وفاق اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی با تاکید بر نهج البلاغه
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده شهید محلاتی سپاه
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : محمود زارع مهریزی