آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان
50 بازدید
محل نشر: پژوهش های دینی » زمستان 1384 - شماره 3 (20 صفحه - از 61 تا 80)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به گوشه هایی از آسیب هایی که دامنگیر کرامت و شخصیت انسانی انسان می شود، پرداخته است و آن‏ها را از دیدگاه امام علی (ع) مورد بحث و بررسی قرارداده است. آسیب هایی از این دست: جهل زدگی و انحراف از فطرت انسانی، غفلت و فسادزدگی، بی توجهی به نقض قانون و مقرّرات، روحیات ناپسند، ذلّت پذیری در برابر دشمن، خیانت، دوستان ناباب، عوامل زیست محیطی، از خود بیگانگی، باورهای غلط، آلودگی به صفات ناپسند، رفتارهای نادرست، تنبیلی و تن پروری که هر کدام در به سقوط کشاندن انسان نقش مؤثری دارند. واژگان کلیدی: شخصیت، کرامت، فطرت،آسیب شناسی، جهل، قانون گریزی،ذلت پذیری، خیانت، از خود بیگانگی، باورهای غلط، آلودگی به صفات ناپسند، تنبلی، تن پروری.