حقوق متقابل رهبر و مردم و در نهج البلاغه
49 بازدید
محل نشر: گاهنامه فرهنگی پژوهشی اندیشه ها (نهاد رهبری در دانشگاه صنعت نفت) / شماره 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379/6/9
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی